Predseda fondu Ing. Maroš Sabo Vám ponúka svoje služby účtovníka, ekonóma.

Predseda fondu Ing. Maroš Sabo Vám ponúka svoje služby účtovníka, ekonóma.

Predseda fondu Ing. Maroš Sabo a Ing. Mikuláš Sabo, Anna Sabová Vám ponúkajú svoje služby účtovníka, ekonóma. 0905 77 39 35, maros.sabo@worldhope.sk Ing. Maroš Sabo ako jediný konateľ a spoločník   v Tien s.r.o.   http://www.finstat.sk/47692952   0905 77 39 35, maros.sabo@worldhope.sk Vám ponúka svoje služby účtovníka, ekonóma. Zverite nám svoju dôveru ? My Vám 100% a zodpovedne zabezpečíme účtovné a ekonomické služby . Náš tím : Ing. Mikuláš Sabo   http://www.finstat.sk/33695610   ingmikisabo@gmail.com Anna Sabová    http://www.finstat.sk/34744908     Jednoduché účtovníctvo vedenie peňažného denníka (zápis účtovných prípadov) vedenie pokladničnej knihy vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia…Čítaj viac...
Spojenie mobilnej aplikácie  a  účtovného softvéru

Spojenie mobilnej aplikácie a účtovného softvéru

Spojenie mobilnej aplikácie  a  účtovného softvéru       Podnikateľ dostane na E-mail elektronické faktúry . Pre podnikateľa je veľmi prácne vytláčať faktúry resp. odoslať ďalej faktúry  e-mailom účtovníkovi .   Pomocou mobilnej aplikácie  faktúry odošlete behom okamihu účtovníkovi priamo do jeho účtovného softvéru : Faktúra bude uchovaná v jeho softvéri a v podstate ju nemusíte ani vytláčať, lebo sa nestratí ako z e-mailu . Pri úhrade faktúry nemusíte bádať v e-maily, Vaša mobilná aplikácia Vás upozorní na splatnosť Vašej faktúry. Takisto môžete po nákupe v hotovosti pomocou telefónu pokladničný doklad, bloček odfotiť a ihneď odoslať účtovníkovi do jeho softvéru.…Čítaj viac...
Projekt ekologickej dopravy

Projekt ekologickej dopravy

Projekt ekologickej dopravy   Stále viac a viac malých a stredných podnikov sa zameriava na medzinárodný obchod. Prekážky vstupu na medzinárodný trh, podľa MSP je  "Zlá infraštruktúra, vysoké clá a nedostatok informácií o zahraničných trhoch." V dnešnom obchodnom svete jednou zo základných zložiek ceny produktu je  prepravu výrobku z výrobného závodu, logistického centra do predajní. Základný dopravný prostriedok je cestná, kamiónová preprava . Práve kamiónová preprava najviac zaťažuje naše prostredie, naše domácnosti, naše cesty. Našim cieľom je vyvinúť  informatívny, komunikačný, systém cez hraničnej spolupráce medzi krajinami EÚ ale aj krajinami tretích krajín - Číny,…Čítaj viac...
Aplikácia ,,IO DHDVS”  pre cudzincov,  migrantov

Aplikácia ,,IO DHDVS” pre cudzincov, migrantov

Aplikácia  pre cudzincov,  migrantov   Akékoľvek nápady sú vítane – maros.sabo@worldhope.sk , +421905773935   V roku 2004 Slovensko vstúpilo do štruktúr Európskej únie s čím súvisela novelizácia zákonov, úprava smerníc a harmonizácia právnych predpisov Ďalšou zmenou bolo zavedenie práva voľného pohybu – teda práva podnikať, pracovať a poskytovať služby – pre občanov členských štátov EÚ. Tieto faktory, teda, členstvo Slovenska v EÚ aj ekonomický rozvoj zvýšil atraktivitu Slovenska pre cudzincov, a s tým súvisiaci počet migrantov prichádzajúcich na Slovensko. Prichádzali za prácou, podnikaním, štúdiom či rodinným životom. Ako predseda fondu mám niekoľkoročné osobné skúsenosti s Vietnamskou komunitou. Tieto moje osobné skúsenosti…Čítaj viac...
Náš najnovší projekt – Mobilná aplikácie pre INTRASTAT

Náš najnovší projekt – Mobilná aplikácie pre INTRASTAT

INTRASTAT umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Toto zisťovanie nahrádza monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Tento projekt bude mať prínos hlavne pre malé a stredné podniky. Po vytvorení spoločnej databázy bude mobilná aplikácia vhodná pre ďalší proces  zberu údajov. Naša spoločnosť chce podporovať zber údajov INTRASTAT. Bohužiaľ zber údajov je náročný proces. Tovar z Číny je označený inak ako kódom - KN INTRASTAT. Mobilná aplikácia vytvorí zber údajov ktorá…Čítaj viac...
Náš najnovší projekt

Náš najnovší projekt

Cieľom projektu je spájať malých výrobcov a malých lokálnych predajcov, ktorí na základe jedného spoločného systému budú spolu komunikovať. Táto komunikácia bude fungovať za pomocou evidovania EAN kódov z výrobku, pomocou zákazníckych kariet, a serveru kde všetky tieto dáta budú uložené ako pre výrobcu , ako pre predajcu a taktiež pre zákazníka - spotrebiteľa. Za pomocou komunikačného informačného systému sa tento zber údajov uľahči a hlavne pomocou tohto systému nebude vznikať monopolné obchodné reťazce, keďže výrobca bude nezávislí, logistické centrum bude nezávisle, predajca bude nezávislí. Nikto nebude mať dôvod lobovať a byť monopol. Pomocou systéme výrobca bude presne vedieť…Čítaj viac...

Horizont 2020

Čo potrebujete vedieť o výzvach Horizontu 2020 ?