Spojenie mobilnej aplikácie  a  účtovného softvéru

businessman-28807_640

Podnikateľ dostane na E-mail elektronické faktúry .

Pre podnikateľa je veľmi prácne vytláčať faktúry resp. odoslať ďalej faktúry  e-mailom účtovníkovi .

Pomocou mobilnej aplikácie mobil

faktúry odošlete behom okamihu účtovníkovi priamo do jeho účtovného softvéru :

Bez názvu

Faktúra bude uchovaná v jeho softvéri a v podstate ju nemusíte ani

vytláčať, lebo sa nestratí ako z e-mailu .

Pri úhrade faktúry nemusíte bádať v e-maily, Vaša mobilná aplikácia

Vás upozorní na splatnosť Vašej faktúry.

Takisto môžete po nákupe v hotovosti pomocou telefónu pokladničný

doklad, bloček odfotiť a ihneď odoslať účtovníkovi do jeho softvéru.

161933_1200x

Pri prípadnej reklamácií máte pokladničný doklad ihneď kdekoľvek

k dispozícií.

Mobilná aplikácia za Vás bude myslieť pri

Vašich úhradách faktúr,

zabezpečí Vám jednoduchšiu archiváciu dokladov,

Váš účtovník nezabudne žiadnu faktúru, bloček zaúčtovať,

kedykoľvek budete mať k dispozícií Vaše účtovníctvo .

 

Spojenie mobilnej aplikácie a mzdového účtovného softvéru

Zamestnanci sú základom každej spoločnosti. K zamestnancom treba pristupovať veľmi úctivo , keďže naša byrokracia je…… .

Potvrdenia, Práce neschopnosť, Výplatné listiny, Rodné listy, Potvrdenie o návšteve školy,

Zrážky, Exekúcie, Evidenčné listy.

  • 1, Zamestnanec pomocou mobilnej aplikácie nafotí potrebné údaje ku karte zamestnanca

obcianka

  • 2, Na základe prístupových údajov ku konkrétnej spoločnosti zamestnanec exportuje potrebné údaje

Vzorka zamestnanca

3, Mzdová účtovníčka má následne ihneď k dispozícií potrebné údaje

k zaevidovaniu pracovného pomeru

OP