Zúčastnili sme sa seminára

Zúčastnili sme sa seminára

Zúčastnili sme sa seminára s názvom Nástroj pre MSP v programe Horizont 2020, ktorý sa konal v Bratislave dňa 23.5.2014. Nástroj pre MSP je novým typom projektov vyhradeným pre malé a stredné podniky budujúci na dlhoročných skúsenostiach z USA a niektorých ďalších krajín, je flexibilný, transparentný a efektívny nástroj na podporu rastu inovatívnych podnikov, je otvorený aj jednotlivým MSP bez potreby konzorcií, financuje štúdie uskutočniteľnosti (1. fáza - paušálom vo výške 50 000 eur) a vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie, prototypy (2. fáza - až do 2,5 mil. eur), poskytuje takmer 3…Čítaj viac...
Zúčastňujeme sa seminára

Zúčastňujeme sa seminára

Dňa 23. 5. 2014 od 10.00 do 12.00 v Bratislave sa ukutoční seminár Nástroj pre malé a stredné podniky, na ktorom nebudeme chýbať ani my. Viac informácií o tomto seminári nájdete tu.Čítaj viac...
Veda na dosah

Veda na dosah

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku spúšťa mediálnu kampaň. Cieľom kampane je popularizácia vedy a techniky na Slovensku vrátane nového portálu, ktorý je v štádiu prípravy. Tento portál bude predstavovať jednotný priestor pre prezentáciu všetkých aktivít a inštitúcií zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Na portáli každý nájde to, čo hľadá o svete vedy a techniky. Už čoskoro bude na Slovensku VEDA NA DOSAH.Čítaj viac...