Náš najnovší projekt – Mobilná aplikácie pre INTRASTAT

Náš najnovší projekt – Mobilná aplikácie pre INTRASTAT

INTRASTAT umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Toto zisťovanie nahrádza monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Tento projekt bude mať prínos hlavne pre malé a stredné podniky. Po vytvorení spoločnej databázy bude mobilná aplikácia vhodná pre ďalší proces  zberu údajov. Naša spoločnosť chce podporovať zber údajov INTRASTAT. Bohužiaľ zber údajov je náročný proces. Tovar z Číny je označený inak ako kódom - KN INTRASTAT. Mobilná aplikácia vytvorí zber údajov ktorá…Čítaj viac...
“Apps” trh – Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015

“Apps” trh – Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015

Aktuálne spoločenské a hospodárske výzvy, rovnako ako rastúce očakávania znížiť záťaž na používateľa - daňovníka , tlak na všetky orgány verejnej správy poskytovať efektívne, otvorené a pre občanov náležité verejné služby. Vzhľadom na častejšie používanie mobilných technológií, ako aj rastúca dostupnosť verejných informácií, dát a on-line služieb, verejné služby môžu byť transformované. Spojovacie otvorené verejné dáta a služby s informáciami a službami, ktoré ponúka súkromný sektor môže viesť k inovatívnym, užívateľsky prívetivé a personalizovaných služieb, ktoré môžu byť jednoducho prístupné.   Vzhľadom k ich veľkosti, vedomostí a agility, malé a stredné podniky sú kľúčovými…Čítaj viac...