Aplikácia ,,IO DHDVS” pre cudzincov, migrantov

 

Akékoľvek nápady sú vítane – maros.sabo@worldhope.sk , +421905773935

 

V roku 2004 Slovensko vstúpilo do štruktúr Európskej únie s čím súvisela novelizácia zákonov, úprava smerníc a harmonizácia právnych predpisov

Ďalšou zmenou bolo zavedenie práva voľného pohybu – teda práva podnikať, pracovať a poskytovať služby – pre občanov členských štátov EÚ. Tieto faktory, teda, členstvo Slovenska v EÚ aj ekonomický rozvoj zvýšil atraktivitu Slovenska pre cudzincov, a s tým súvisiaci počet migrantov prichádzajúcich na Slovensko. Prichádzali za prácou, podnikaním, štúdiom či rodinným životom.

Ako predseda fondu mám niekoľkoročné osobné skúsenosti s Vietnamskou komunitou. Tieto moje osobné skúsenosti sú veľmi pozitívne. Prví migranti z Vietnamu začali prichádzať v 50-tych rokoch 20. storočia. V prvej vlne prišli študenti a pracujúci v rámci Dohody o vzájomnej hospodárskej pomoci. Ich cieľom bolo vyštudovať alebo získať prax a časom  sa vrátiť späť do vlasti. Niektorí tu však ostali dlhšie, našli si rodiny a postupne sa uplatnili aj na pracovnom trhu. Keď prišla do Československa Nežná revolúcia a s ňou spoločensko-ekonomická  zmena, tí Vietnamci, ktorí sa nechceli vrátiť naspäť do vlasti,  si našli na Slovensku prácu alebo iné uplatnenie. V tých časoch sa ako ideálne ukázalo byť podnikanie.

Moje osobné skúsenosti s podnikateľskými aktivitami Vietnamcov je výborný. Ich recept na úspešné podnikanie nie je vôbec nakúpiť a následne predať lacný textil z Ázie ale je to zodpovednosť, pracovitosť, súdržnosť a talent pre podnikanie. Vietnamská komunita svoje podniky vedie na vlastných pozemkoch, vlastných skladových priestoroch, vlastných obchodných priestoroch. Ich cesta bola ťažká ale pre svoje úvery majú úspešné splatené a môžu svoje podniky ďalej zveľaďovať a banky im s radosťou poskytnú ďalšie finančné prostriedky.

Z tohto dôvodu som sa rozhodol vytvoriť aplikáciu, “webový pomocník”  pre jednoduchšie začlenenie migrantov do Európskeho priestoru.

Aplikácia by mala konkrétne poskytnúť relevantné informácie od kúpy letenky až po založenia živnosti na Slovensku, napr.  :

Prechodný pobyt

Zlúčenie rodiny

Povolenie na zamestnanie

Podnikanie

Sociálne a zdravotné poistenie

Okrem týchto základných parametrov budú do aplikácie postupne vstupovať aj bežné životné skutočnosti ktoré nastanú po pár mesiacoch pobytu na Slovensku napr. :

Možnosti bývanie pre cudzincov

Uzatvoriť nájomnú zmluvu bytových , nebytových priestorov

Používanie bankového účtu, internet bankingu

Úverové možnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti, poistenie, sporenie

Vzdelávanie

Zdravotné ošetrenie, priviesť dieťa na svet, matričný úrad, rodný list

Pomocou aplikácie cudzinec postupne pochopí všetky skutočnosti a bude mu k dispozícií on-line v jeho smartfóne.

 

 

Zdroj :

http://mic.iom.sk

http://www.emn.sk/sk/