Spojenie mobilnej aplikácie a mzdového účtovného softvéru
  • 1, Zamestnanec pomocou mobilnej aplikácie nafotí potrebné údaje ku karte zamestnanca

obcianka

  • 2, Na základe prístupových údajov ku konkrétnej spoločnosti zamestnanec exportuje potrebné údaje

Vzorka zamestnanca

3, Mzdová účtovníčka má následne ihneď k dispozícií potrebné údaje

k zaevidovaniu pracovného pomeru

OP