Veda na dosah

Veda na dosah

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku spúšťa mediálnu kampaň. Cieľom kampane je popularizácia vedy a techniky na Slovensku vrátane nového portálu, ktorý je v štádiu prípravy. Tento portál bude predstavovať jednotný priestor pre prezentáciu všetkých aktivít a inštitúcií zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Na portáli každý nájde to, čo hľadá o svete vedy a techniky. Už čoskoro bude na Slovensku VEDA NA DOSAH.Čítaj viac...