Participant Portal – Čerpanie eurofondov

Participant Portal – Čerpanie eurofondov

Participant Portal je portál pre účastníkov programu Horizont 2020. Cez Participant Portal predložíte projektový návrh, nájdete si partnerov do konzorcia, podpíšete grantovú dohodu s EK, môžete sa prihlásiť ako hodnotiteľ projektových návrhov, a to všetko elektronicky. Portál pre účastníkov je jediný vstupný bod pre interakciu týkajúcu sa programu pre výskum a inovácie v EÚ s Európskou komisiou a jej výkonnými agentúrami. Ponúka Vám služby a nástroje, ktoré uľahčujú sledovanie a správu Vašich návrhov a projektov. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html http://h2020.cvtisr.sk/sk/participant-portal/moja-zona.html?page_id=1889 V nasledujúcej sekcii Vám v stručnosti predstavíme základnú štruktúru Participant Portalu. Samotný Participant Portal sa delí na niekoľko oblastí, niektoré sú prístupné pre…Čítaj viac...
REVUE PRIEMYSLU

REVUE PRIEMYSLU

Ľudia, manažment a hospodárstvo REVUE PRIEMYSLU je jediný nezávislý časopis pre výrobný priemysel v Slovenskej republike. Vedúcim pracovníkom ponúka servis a informácie na vysokej odbornej úrovni, danej partnerstvom s rakúskym mesačníkom Industriemagazin. Najlepší novinári a odborníci zabezpečujú každý mesiac bohatú zmes kvalitne spracovaných, zaujímavých tém. Vyše 90 percent nákladu sa zasiela priamo na adresy vybraným vedúcim pracovníkom v slovenskom priemysle a súvisiacich servisných odvetviach.   Z vyhodnotenia čitateľskej ankety vyplýva, že pri náklade 12 000 výtlačkov si časopis prečíta až 48 000 ľudí, ktorých dané témy zaujímajú. Väčšinu z nich tvoria manažéri a a…Čítaj viac...
Náš najnovší projekt

Náš najnovší projekt

Cieľom projektu je spájať malých výrobcov a malých lokálnych predajcov, ktorí na základe jedného spoločného systému budú spolu komunikovať. Táto komunikácia bude fungovať za pomocou evidovania EAN kódov z výrobku, pomocou zákazníckych kariet, a serveru kde všetky tieto dáta budú uložené ako pre výrobcu , ako pre predajcu a taktiež pre zákazníka - spotrebiteľa. Za pomocou komunikačného informačného systému sa tento zber údajov uľahči a hlavne pomocou tohto systému nebude vznikať monopolné obchodné reťazce, keďže výrobca bude nezávislí, logistické centrum bude nezávisle, predajca bude nezávislí. Nikto nebude mať dôvod lobovať a byť monopol. Pomocou systéme výrobca bude presne vedieť…Čítaj viac...

Horizont 2020

Čo potrebujete vedieť o výzvach Horizontu 2020 ?