Participant Portal – Čerpanie eurofondov

Participant Portal – Čerpanie eurofondov

Participant Portal je portál pre účastníkov programu Horizont 2020. Cez Participant Portal predložíte projektový návrh, nájdete si partnerov do konzorcia, podpíšete grantovú dohodu s EK, môžete sa prihlásiť ako hodnotiteľ projektových návrhov, a to všetko elektronicky. Portál pre účastníkov je jediný vstupný bod pre interakciu týkajúcu sa programu pre výskum a inovácie v EÚ s Európskou komisiou a jej výkonnými agentúrami. Ponúka Vám služby a nástroje, ktoré uľahčujú sledovanie a správu Vašich návrhov a projektov. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html http://h2020.cvtisr.sk/sk/participant-portal/moja-zona.html?page_id=1889 V nasledujúcej sekcii Vám v stručnosti predstavíme základnú štruktúru Participant Portalu. Samotný Participant Portal sa delí na niekoľko oblastí, niektoré sú prístupné pre…Čítaj viac...

Horizont 2020

Čo potrebujete vedieť o výzvach Horizontu 2020 ?
V ČR otvorili Centrum vedy a výskumu

V ČR otvorili Centrum vedy a výskumu

Zdá sa, že v Českej republike zobrali vedu vážne. Výskum, vývoj a inovácie sú dnes jednou z rozpočtových priorít vlády, vyhlásil český premiér Petr Nečas pri otvorení stredoeurópskeho technologického inštitútu v Brne projektu CEITEC.
Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“.