Aplikácia ,,IO DHDVS”  pre cudzincov,  migrantov

Aplikácia ,,IO DHDVS” pre cudzincov, migrantov

Aplikácia  pre cudzincov,  migrantov   Akékoľvek nápady sú vítane – maros.sabo@worldhope.sk , +421905773935   V roku 2004 Slovensko vstúpilo do štruktúr Európskej únie s čím súvisela novelizácia zákonov, úprava smerníc a harmonizácia právnych predpisov Ďalšou zmenou bolo zavedenie práva voľného pohybu – teda práva podnikať, pracovať a poskytovať služby – pre občanov členských štátov EÚ. Tieto faktory, teda, členstvo Slovenska v EÚ aj ekonomický rozvoj zvýšil atraktivitu Slovenska pre cudzincov, a s tým súvisiaci počet migrantov prichádzajúcich na Slovensko. Prichádzali za prácou, podnikaním, štúdiom či rodinným životom. Ako predseda fondu mám niekoľkoročné osobné skúsenosti s Vietnamskou komunitou. Tieto moje osobné skúsenosti…Čítaj viac...